FoU-podden

starstarstarstarstar

Podcast by FoU i Sörmland

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Avsnitt 18 Individbaserad Systematisk uppföljning

Avsnitt 18 Individbaserad Systematisk uppföljning

June 3rd, 2019

Avsnitt 18 Individbaserad Systematisk uppföljning by FoU i Sörmland Go to Episode

Avsnitt 17: Samverkan kring palliativ vård

May 19th, 2019

I det 17 avsnittet av FoU-podden träffar vi Jonas Smedjebäck,Ingela Mindemark och Matilda gränsmark. De berättar bland annat om vad palliativ vård… Go to Episode

FoU-Podden, Avsnitt 9, Hälsoundersökning av placerade barn

December 19th, 2018

I det nionde avsnittet av FoU-podden träffar vi Cecilia Moore, utvecklingsledare för barn och unga, Ylva Tindberg, barn- och ungsomsläkare och barnhälsovårdsöverläkare,… Go to Episode

FoU-Podden, Avsnitt 10, Nod för välfärdsteknik

January 18th, 2019

I det tionde avsnittet av FoU-podden berättar Karl Schultz och Anna Åkerberg om den nystartade noden för välfärdsteknik och digitalisering. Tanken… Go to Episode