FoU-podden

starstarstarstarstar

Podcast by FoU i Sörmland

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: FoU-Podden, Avsnitt 8, SIP

FoU-Podden, Avsnitt 8, SIP

November 21st, 2018

Det åttonde avsnittet av FoU-podden handlar om SIP - Samordnad individuell plan. Liv Mannberg och Anita Segring berättar om vad en SIP är och hur FoU… Go to Episode

FoU-Podden, Avsnitt 7, FoU Välfärds konferens

October 21st, 2018

Det sjunde avsnittet av FoU-podden är en specialare. Det handlar om FoU Välfärds konferens, som FoU i Sörmland arrangerade den 19-20 september 2018.… Go to Episode

FoU-Podden, Avsnitt 5, Tjänstedesign

August 18th, 2018

FoU-Podden, Avsnitt 5, Tjänstedesign by FoU i Sörmland Go to Episode

FoU-Podden, Avsnitt 6, Sörmland Aktiverar Seniorer

September 20th, 2018

Avsnitt 6 handlar om ett projekt för att testa om äldre kan bli mer aktiva med hjälp av ett aktivitetsarmband. Elisabeth Rindom, som lett projektet… Go to Episode