» OHGG Podcast

starstarstarstarstar

RSS Feed URL

» OHGG Podcast navigateright Episode

Öppethusgruppens Podcast – Avsnitt 29

I rollspel interagerar inte rollpersonerna bara med spelledarledda personer. De kan även interagera med andra rollpersoner. Hur får man det att fungera på ett bra sätt? Vilka typer av relationer mellan rollpersoner kan uppstå och vad är deras för- och nackdelar? Finns det några rollspel som främjar att man spelar relationerna mellan rollpersonerna? I detta […]