100 podró?y w czasie

starstarstarstarstar

Porywaj?ca i kszta?c?ca wyprawa z Rafa?em Turowskim po najg??bszych zakamarkach historii.

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 25 marca 1947

28 czerwca 1997

June 28th, 2013

Dzi? do?? krwawy dowód na to, ?e sport to nie zawsze zdrowie. 16 lat temu dosz?o do walki, która zako?czy?a si? najwi?kszym skandalem w historii boksu.… Go to Episode

27 czerwca 1967

June 26th, 2013

Dzi? o bardzo fajnym urz?dzeniu, które robi si? zreszt? coraz bardziej uniwersalne – i funkcja podstawowa – zasobnika gotówki – to tylko jedna… Go to Episode

26 czerwca

June 25th, 2013

To by?0 dok?adnie pó? wieku temu. Prezydent John Fitzgerald Kennedy przylecia? do Berlina Zachodniego i w przemówieniu do mieszka?ców u?y? historycznych… Go to Episode

25 czerwca

June 25th, 2013

Ojej, pi??dziesi?t lat min??o. Jak jeden dzie?… Dzi? urodziny George’a Michaela. Uwa?am, ?e jest wielkim artyst?, nies?ychanie muzykalnym – cho?… Go to Episode