Aç?k Bilinç

starstarstarstarstar

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Açık Bilinç: 19 Kasım 2019

Açık Bilinç: 19 Kasım 2019

November 19th, 2019

Go to Episode

Açık Bilinç: 19 Kasım 2019

November 19th, 2019

Programda Prof.Dr. Hakan Gürvit ile Alzheimer ara?t?rmalar?ndaki mevcut durum ve son geli?meler konu?uldu. Go to Episode

Açık Bilinç: 12 Kasım 2019

November 12th, 2019

Go to Episode

Açık Bilinç: 12 Kasım 2019

November 12th, 2019

Program?n konusu, intihar dü?üncesi ve eyleminin ard?ndaki psikolojik ve sosyolojik nedenler. "Werther etkisi", istatistikler, toplumsal çözülme… Go to Episode