Aç?k Bilinç

starstarstarstarstar

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Açık Bilinç: 29 Eylül 2020

Siyaset, ideoloji ve kültürde komplo kurguları

October 13th, 2020

Komplolar?n ortaya ç?k???, kullan?l???, i?levi. Farkl? disiplinlerin bak?? aç?lar?yla: Ne, nas?l, neden? Dr. Kerem Karaosmano?lu anlat?yor. Go to Episode

Açık Bilinç: 6 Ekim 2020

October 6th, 2020

?nanç dünyam?zda komplo kurgular?n?n yeri. Medya, dünyaya ve siyasete bak???m?z? nas?l yönlendiriyor? Antropolog Dr. Ay?e Çavdar ve siyaset bilimci… Go to Episode

Açık Bilinç: 29 Eylül 2020

September 29th, 2020

?nanç dünyam?zda komplo kurgular?n?n yeri. Medya, dünyaya ve siyasete bak???m?z? nas?l yönlendiriyor? Antropolog Dr. Ay?e Çavdar ve siyaset bilimci… Go to Episode

Dünyevi ve uhrevi olan

September 22nd, 2020

Komplo kurgular? serisinin yedincisinde do?al ve do?aüstü unsurlar?n, inanç ve ya?am pratiklerimizde birbirine kar??t?r?lmas? i?leniyor. Rönesans… Go to Episode