Aç?k Bilinç

starstarstarstarstar

RSS Feed URL

Aç?k Bilinç navigateright Episode

Açık Bilinç: 14 Temmuz 2020

ABD'de üniversiteler yeni akademik y?lda ne yapacaklar? Ö?renciler kampusa dönecek mi; dersler s?n?fta m?, çevrimiçi mi olacak? Yabanc? ö?rencilerin durumu ve sorunlar?.