Aç?k Bilinç

starstarstarstarstar

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Açık Bilinç: 15 Eylül 2020

Açık Bilinç: 25 Ağustos 2020

August 25th, 2020

Komplo kurgular?n?n ortak yönleri neler? Kurgulara inananlarda ortak özellikler var m?? Komplolarda "Fareli Köyün Kavalc?s? sendromu". Siyasetle ne… Go to Episode

Açık Bilinç: 18 Ağustos 2020

August 18th, 2020

1999 Marmara depreminin üzerinden 21 y?l geçti. Yeni bir deprem ne kadar yak?n? Riskleri neler? Haz?rl?kl? m?y?z? Ne yapabiliriz, yapmal?y?z? Yerbilimci… Go to Episode

Açık Bilinç: 11 Ağustos 2020

August 12th, 2020

Komplo teorileri serisinin ikincisinde Güven Güzeldere, komplo teorilerinde hangi motivasyonlar?n rol ald???n? anlat?yor. Go to Episode

Açık Bilinç: 4 Ağustos 2020

August 4th, 2020

Komplo teorilerine inanma yatk?nl???m?z neden kaynaklan?yor? Evrim kuram?, bili?sel mimari, sosyal psikoloji bulgular? ve tarihsel ba?lam çerçevesinde,… Go to Episode