Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri

starstarstarstarstar

Dr. Karl ile Bilim Sohbetleri, Avustralya Devlet Radyosundaki Great Moments in Science program?n?n Türkçesidir.

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 01: SİZİ AÇ BIRAKMAK İÇİN TASARLANMIŞ HIZLI YEMEKLER

01: SİZİ AÇ BIRAKMAK İÇİN TASARLANMIŞ HIZLI YEMEKLER

November 28th, 2012

Dr. Kessler’in “A??r? Yemenin Sonu” isimli kitab?, g?da endüstrisi ile ilgili dü?üncelerinizi de?i?tirebilecek cinsten. Dr. Kessler birçok önemli… Go to Episode

02: HIZLI YEMENİN LEZZETLİ HİLELERİ SİZİ YEMEYE ZORLUYOR

December 10th, 2012

Geçen sefer, yak?n zamanlardaki obezite salg?n? hakk?nda konu?mu?tum. Size Dr. Kessler’i hat?rlatay?m: Amerikan G?da ve ?lâç ?daresi’nin kurul… Go to Episode

03: 2012 MAYA KEHANETİ

December 17th, 2012

?oför beni Melbourne havaalan?ndan ?ehre götürüyordu. Sohbet s?ras?nda anlad?m ki çok endi?eliydi. Evliydi, bir çocu?u vard?, biri de yoldayd?.… Go to Episode

04: UZUN YAŞAMIN GERÇEĞİ: KANSER

December 23rd, 2012

Konu kanser oldu?unda, Joe Jackson’un ?ark?s? pek umut vermiyor: “Everything gives you cancer”, yani, “Her ?ey sizi kanser yapar”.… Go to Episode