Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri

starstarstarstarstar

Dr. Karl ile Bilim Sohbetleri, Avustralya Devlet Radyosundaki Great Moments in Science program?n?n Türkçesidir.

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 01: SİZİ AÇ BIRAKMAK İÇİN TASARLANMIŞ HIZLI YEMEKLER

14: KABLOSUZ BAĞLANTINIZ MI KOPUYOR?

January 5th, 2015

Art?k farkl? ve yeni bir dünyaya do?ru ilerliyoruz-  içerisinde hepimizin kablolu ve kablosuz olmak suretiyle bir ?ekilde ba?lant? kurdu?umuz bir dünya.… Go to Episode

13: DOLUNAY DAVRANIŞLARI ETKİLER Mİ?

December 3rd, 2014

Günümüzdeki kurt adam kitaplar?, TV dizileri ve filmlerinin hepsi 1941 yap?m? Hollywood klasi?i ‘Kurt Adam ‘ filmiyle uyum içerisindedir. Evet,… Go to Episode

12: SOĞAN DOĞRAMAK GÖZYAŞIYLA SONLANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

May 4th, 2014

Son birkaç bölümdür, üç farkl? gözya?? türü ve üç farkl? a?lama çe?idi üzerine konu?uyordum. O halde art?k so?an do?rarken neden a?lad???n?za… Go to Episode

11: AĞLAMA TEORİLERİ SİZİ GÖZYAŞLARINA BOĞACAK

February 2nd, 2014

Bir önceki çok önemli konumuz, so?an do?rarken neden a?lamad???m?zd?. O yaz?m?z?n ba??nda a?laman?n tarihinden ve göz bo?uklar?m?zdaki 3 bezin, 3… Go to Episode