Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri

starstarstarstarstar

Dr. Karl ile Bilim Sohbetleri, Avustralya Devlet Radyosundaki Great Moments in Science program?n?n Türkçesidir.

Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri navigateright Episode

12: SOĞAN DOĞRAMAK GÖZYAŞIYLA SONLANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

Son birkaç bölümdür, üç farkl? gözya?? türü ve üç farkl? a?lama çe?idi üzerine konu?uyordum. O halde art?k so?an do?rarken neden a?lad???n?za de?inebiliriz. Biz insanlar, so?an bitkisini 7000 y?ld?r yeti?tirmekteyiz.  M?s?rl?lar, küresel ?ekli ve iç içe sar?l? dairesel katmanlar? sebebi ile so?an?n evreni ve sonsuz ya?am? simgeledi?ine inan?rlard?. 4. Ramses’in mumyas?n?n göz bo?luklar?nda so?anlar bulunmu?tur. ?ngilizcesi [&hellip