Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri

starstarstarstarstar

Dr. Karl ile Bilim Sohbetleri, Avustralya Devlet Radyosundaki Great Moments in Science program?n?n Türkçesidir.

Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri navigateright Episode

14: KABLOSUZ BAĞLANTINIZ MI KOPUYOR?

Art?k farkl? ve yeni bir dünyaya do?ru ilerliyoruz-  içerisinde hepimizin kablolu ve kablosuz olmak suretiyle bir ?ekilde ba?lant? kurdu?umuz bir dünya. Ve her geçen gün daha fazla insan  mikrodalga f?r?n kulland?klar?nda  kablosuz internetlerinin bozuldu?una ?ahit oluyor. WiFi kablosuz olarak internete giri? yapmam?z? sa?layan bir araçt?r. Ke?fedildi?i 1991 y?l?nda, kasada ödeme sistemleri için kullan?lmaktayd?. O dönemde ismi [&hellip