Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri

starstarstarstarstar

Dr. Karl ile Bilim Sohbetleri, Avustralya Devlet Radyosundaki Great Moments in Science program?n?n Türkçesidir.

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 01: SİZİ AÇ BIRAKMAK İÇİN TASARLANMIŞ HIZLI YEMEKLER

06: KÖK HÜCRELERİ NİYE NOBEL ALDI?

January 13th, 2013

Geçen defa de?i?ik kök hücresi türlerinden, embriyonun kök hücrelerinin vücudunuzdaki tüm hücreleri nas?l olu?turdu?undan ve 2012 y?l? Nobel… Go to Episode

05: NEDİR BU KÖK HÜCRELERİ?

December 30th, 2012

Kök hücreleri: George W. Bush’un sevmedi?i hücreler. Öyle ki, “Hür Dünya’n?n liderli?i”ni yapt??? sekiz y?l boyunca o?ul George Bush embriyonik… Go to Episode

04: UZUN YAŞAMIN GERÇEĞİ: KANSER

December 23rd, 2012

Konu kanser oldu?unda, Joe Jackson’un ?ark?s? pek umut vermiyor: “Everything gives you cancer”, yani, “Her ?ey sizi kanser yapar”.… Go to Episode

03: 2012 MAYA KEHANETİ

December 17th, 2012

?oför beni Melbourne havaalan?ndan ?ehre götürüyordu. Sohbet s?ras?nda anlad?m ki çok endi?eliydi. Evliydi, bir çocu?u vard?, biri de yoldayd?.… Go to Episode