AWR Malagasy / Malgache

starstarstarstarstar

Daily Radio Programs in Malagasy (Malgache) from Adventist World Radio

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

01_Hafatra ho anao - 02_Fahaiza-miaina - 03_Toriteny - 04_Asa sy tontolo iainana - 05_Lesona sekoly Sabata

May 12th, 2019

01_Aza miahiahy ny @ olana tsy mbola mitranga akory 02_Zo sy andraikitry ny tanora 03_Maniry ho sakaizanao Jesosy 04_Fiompiana akoho gasy nohatsaraina… Go to Episode

01_Hafatra ho anao - 02_Sakafo mahasoa - 03_Toriteny - 04_Rindram-peo sy tononkalo - 05_Lesona sekoly Sabata

May 11th, 2019

01_Manaova soa hatrany 02_Masikita @ voankazo voalalotra caramel 03_Iray sa telo? 04_Sambatra ianao raha mahatoky an'i Jehovah 05_I Kristy no ivo Go to Episode

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

May 10th, 2019

01_Afaka manova anao Jesosy 02_I Mpanjaka 1 03_Ny Apostoly sy ny Sabata 04_Momba ny ho avinao 2 05_Ny fanalahidin'ny firaisan'ny Ankohonana Go to Episode

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

May 9th, 2019

01_Makany @ ilay Raintsika 02_Itineraire du couple AWC 03_Iza no hanakodia ny vato? 04_Fahaiza-mihaino 2 05_ Ny tononkiram-pitiavan'ny mpanjaka fianarana… Go to Episode