Den skjulte byrden

starstarstarstarstar

En skjult byrde er et stigma - et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

RSS Feed URL

Den skjulte byrden navigateright Episode

Fra refselsesrett til oppdragervold

Er det greit å slå barn i oppdragelsesøyemed? Har ikke foreldre en refselsesrett? Når blir fysisk refselse oppfattet som vold? Denne podcasten., som varer i vel 13 minutter, begynner med et historisk tilbakeblikk på refselsesretten i Norge og ser på hvordan denne har endret seg fra 1600-tallet og frem til i dag i lys av et menneskerettighetsperspektiv.