Den skjulte byrden

starstarstarstarstar

En skjult byrde er et stigma - et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Fra refselsesrett til oppdragervold

Barn og medievold

May 15th, 2018

I denne episoden av Den skjulte byrden ser jeg tilbake på utviklingen av mediavold siden 1980 tallet og dens virkning på barn og unge. Opptaket varer… Go to Episode

Barn og medievold

May 15th, 2018

I denne episoden av Den skjulte byrden ser jeg tilbake på utviklingen av mediavold siden 1980 tallet og dens virkning på barn og unge. Opptaket varer… Go to Episode

Barn og medievold

May 15th, 2018

I denne episoden av Den skjulte byrden ser jeg tilbake på utviklingen av mediavold siden 1980 tallet og dens virkning på barn og unge. Opptaket varer… Go to Episode

Blir barn påvirket av vold på skjermen?

May 8th, 2018

I denne epsioden av Den skjulte byrden går jeg tilbake til 1990 hvor den økende volden blant barn og unge ble tatt opp i barneprogrammet Midt i smørøyet… Go to Episode