Den skjulte byrden

starstarstarstarstar

En skjult byrde er et stigma - et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Fra refselsesrett til oppdragervold

Å jobbe med skam

April 18th, 2018

Å møte andre mennesker preget av skam krever at hjelperen er forberedt på å møte den andres smerte og fortellinger om å ikke bli møtt av andre… Go to Episode

Å jobbe med skyld

April 21st, 2018

Personer utsatt for vold og overgrep vil ofte fortelle o, maktesløshet, isolasjon, skam og skyldfølelse og mangel på selvrespekt. Denne episoden av… Go to Episode

Å jobbe med verdighet

April 21st, 2018

I denne episoden av den skjulte byrden snakker jeg om ti grunnleggende elementer ved verdighet som det er viktig å ha med seg i møte andre mennesker… Go to Episode

Kampen om anerkjennelse

April 23rd, 2018

Kampen om anerkjennelse, inspirert av boken med samme navn og skrevet av Axel Honneth (1996), tar for seg tre former for anerkjennelse: kjærlighet, respekt… Go to Episode