Den skjulte byrden

starstarstarstarstar

En skjult byrde er et stigma - et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Fra refselsesrett til oppdragervold

Skyld og skam

April 15th, 2018

Hva er skyld og skam? Hvorfor er de så viktige følelser i våre liv? Hvorfor føler vi skyld og skam og hvorfor påfører vi andre disse følelsene?… Go to Episode

Skyld og skam

April 15th, 2018

Hva er skyld og skam? Hvorfor er de så viktige følelser i våre liv? Hvorfor føler vi skyld og skam og hvorfor påfører vi andre disse følelsene?… Go to Episode

Skyld og skam

April 15th, 2018

Hva er skyld og skam? Hvorfor er de så viktige følelser i våre liv? Hvorfor føler vi skyld og skam og hvorfor påfører vi andre disse følelsene?… Go to Episode

Skammens betydning for barnets utvikling

April 8th, 2018

Småbarn opplever skam når foreldre ikke er bekreftende i deres respons til barnets behov for trygghet, og dermed skapes en økt trussel mot at den mellommenneskelige… Go to Episode