Den skjulte byrden

starstarstarstarstar

En skjult byrde er et stigma - et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Fra refselsesrett til oppdragervold

Skammens betydning for barnets utvikling

April 8th, 2018

Småbarn opplever skam når foreldre ikke er bekreftende i deres respons til barnets behov for trygghet, og dermed skapes en økt trussel mot at den mellommenneskelige… Go to Episode

Skammens betydning for barnets utvikling

April 8th, 2018

Småbarn opplever skam når foreldre ikke er bekreftende i deres respons til barnets behov for trygghet, og dermed skapes en økt trussel mot at den mellommenneskelige… Go to Episode

Hukommelsens etikk

April 6th, 2018

Jeg har jobbet med vold og overgrep siden tidlig på 1980-tallet. Som saksbehandler i barnevernet og som terapeut for både utsatte og overgripere, har… Go to Episode

Hukommelsens etikk

April 6th, 2018

Jeg har jobbet med vold og overgrep siden tidlig på 1980-tallet. Som saksbehandler i barnevernet og som terapeut for både utsatte og overgripere, har… Go to Episode