Den skjulte byrden

starstarstarstarstar

En skjult byrde er et stigma - et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Fra refselsesrett til oppdragervold

Hukommelsens etikk

April 6th, 2018

Jeg har jobbet med vold og overgrep siden tidlig på 1980-tallet. Som saksbehandler i barnevernet og som terapeut for både utsatte og overgripere, har… Go to Episode

Fra refselsesrett til oppdragervold

April 4th, 2018

Er det greit å slå barn i oppdragelsesøyemed? Har ikke foreldre en refselsesrett? Når blir fysisk refselse oppfattet som vold? Denne podcasten., som… Go to Episode

Fra refselsesrett til oppdragervold

April 4th, 2018

Er det greit å slå barn i oppdragelsesøyemed? Har ikke foreldre en refselsesrett? Når blir fysisk refselse oppfattet som vold? Denne podcasten., som… Go to Episode

Fra refselsesrett til oppdragervold

April 4th, 2018

Er det greit å slå barn i oppdragelsesøyemed? Har ikke foreldre en refselsesrett? Når blir fysisk refselse oppfattet som vold? Denne podcasten., som… Go to Episode