Forskningspodden

starstarstarstarstar

Forskningspodden

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 70 – Förbättrad pappersframställning

70 – Förbättrad pappersframställning

August 25th, 2020

Pappersframställning är en mycket energikrävande och dyr process. För att utveckla industrin i mer hållbar riktning krävs mer kunskap om hur vatten… Go to Episode

69 – Historieundervisning i mångkulturella klassrum

May 5th, 2020

Vilket innehåll kännetecknar historieundervisningen i klasser där samtliga eleverna har sin bakgrund i icke- europeiska länder? Hur ser innehållet… Go to Episode

68- The human side of idea screening

March 25th, 2020

For businesses to stay competitive and survive, it is vital for them to take good care of ideas aiming at evolving the enterprise. However, assessing… Go to Episode

67 – Stresshantering med sjuksköterskestudenter

March 11th, 2020

Stress är ett vanligt problem för högskolestudenter. Statistik från den nationella folkhälsoenkäten (2018) visar att studenter upplever större… Go to Episode