FoU-podden

starstarstarstarstar

Podcast by FoU i Sörmland

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Avsnitt 32, Det gäller hela familjen - familjeorienterat arbetssätt

Avsnitt 32, Det gäller hela familjen - familjeorienterat arbetssätt

January 19th, 2020

Det 32 avsnittet av FoU-podden handlar om familjeorienterat arbetssätt och om den inspirationsdag som arrangerades om det i december 2019. Fokus ligger… Go to Episode

Avsnitt 31, Digital fallprevention

December 19th, 2019

I det här avsnittet träffar vi Marina Arkkukangas och Roland Gustafsson som berättar om riskfaktorer för fall, varför det är viktigt att förebygga… Go to Episode

Avsnitt 30, Psykiatrins dag - Från tanke till handling

December 1st, 2019

I det 30 avsnittet av FoU-podden möter vi arrangörerna av Psykiatrins dag Anna och Elisabeth, tillsammans med Karin och Petronella, som ingick i referensgruppen… Go to Episode

Avsnitt 29, Barnkonventionen blir lag - är det fake news?

November 19th, 2019

I det 29 avsnittet av FoU-podden berättar Monica Gustafsson Wallin och Camilla Hesselbäck om vad det innebär att barnkonventionen blir lag - blir det… Go to Episode