[FY1001] Mekanisk Fysikk (HD)

starstarstarstarstar

Generell innføring i newtonmekanikk. Newtons bevegelsesligninger. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon. Emnet er ex.fac.emne for studieprogrammet Bachelor i fysikk. Hermed gis det en bredere innsikt i utvalgte områder av fysikk og matematikk ved at deler av forelesningene omfatter foredrag av inviterte fysikere og matematikere fra industri og forskning.

RSS Feed URL

[FY1001] Mekanisk Fysikk (HD) navigateright Episode

45: Oppgaveregning (HD)

Fra eksamen 16.12.2011: Oppgave 1f,1j,1c,1g,1d,1e,1b,3a,3b,3c. Forelesning i FY1001, en del av serien: Mekanisk Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng.