[FY1001] Mekanisk Fysikk (HD)

starstarstarstarstar

Generell innføring i newtonmekanikk. Newtons bevegelsesligninger. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon. Emnet er ex.fac.emne for studieprogrammet Bachelor i fysikk. Hermed gis det en bredere innsikt i utvalgte områder av fysikk og matematikk ved at deler av forelesningene omfatter foredrag av inviterte fysikere og matematikere fra industri og forskning.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 47: Oppgaveregning (HD)

43: Gravitasjon (HD)

November 20th, 2012

Satellitter. Potensial og felt. Massefordelinger. Forelesning i FY1001, en del av serien: Mekanisk Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng. Go to Episode

42: Gravitasjon (HD)

November 20th, 2012

Satellitter. Potensial og felt. Massefordelinger. Forelesning i FY1001, en del av serien: Mekanisk Fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng. Go to Episode

41: Gravitasjon (HD)

November 19th, 2012

Keplers lover. Newtons gravitasjonslov. Potensiell energi. Planetbaner. Omløpstid. Go to Episode

40: Gravitasjon (HD)

November 19th, 2012

Keplers lover. Newtons gravitasjonslov. Potensiell energi. Planetbaner. Omløpstid. Go to Episode