[FY1001] Mekanisk Fysikk (HD)

starstarstarstarstar

Generell innføring i newtonmekanikk. Newtons bevegelsesligninger. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon. Emnet er ex.fac.emne for studieprogrammet Bachelor i fysikk. Hermed gis det en bredere innsikt i utvalgte områder av fysikk og matematikk ved at deler av forelesningene omfatter foredrag av inviterte fysikere og matematikere fra industri og forskning.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 47: Oppgaveregning (HD)

03: Størrelser og enheter. SI-systemet. Kinematikk. (HD)

August 28th, 2012

Fysiske størrelser og enheter. Omregning fra/til SI-enheter. Beskrivelse av bevegelse (kinematikk). Hastighet fra posisjon og akselerasjon fra hastighet… Go to Episode

02: Størrelser og enheter. SI-systemet. Kinematikk. (HD)

August 28th, 2012

Fysiske størrelser og enheter. Omregning fra/til SI-enheter. Beskrivelse av bevegelse (kinematikk). Hastighet fra posisjon og akselerasjon fra hastighet… Go to Episode

01: Introduksjon (HD)

August 27th, 2012

Valg av referansegruppe. Informasjon om hjemmeside, timeplan, pensum, regneøvinger, labøvinger etc. Go to Episode