[FY1001] Mekanisk Fysikk (HD)

starstarstarstarstar

Generell innføring i newtonmekanikk. Newtons bevegelsesligninger. Bevarelse av energi, impuls og dreieimpuls. Mekaniske svingninger. Gravitasjon. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon. Emnet er ex.fac.emne for studieprogrammet Bachelor i fysikk. Hermed gis det en bredere innsikt i utvalgte områder av fysikk og matematikk ved at deler av forelesningene omfatter foredrag av inviterte fysikere og matematikere fra industri og forskning.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 47: Oppgaveregning (HD)

39: Svingninger (HD)

November 13th, 2012

Energi for hamonisk oscillator. Eksempler: Matematisk og fysisk pendel. Dempede svingninger. Tvungne svingninger og resonans. Go to Episode

38: Svingninger (HD)

November 13th, 2012

Energi for hamonisk oscillator. Eksempler: Matematisk og fysisk pendel. Dempede svingninger. Tvungne svingninger og resonans. Go to Episode

37: Statisk likevekt. Svingninger. (HD)

November 5th, 2012

Eksempler, statisk likevekt. Harmonisk oscillator. Go to Episode

36: Statisk likevekt. Svingninger. (HD)

November 5th, 2012

Eksempler, statisk likevekt. Harmonisk oscillator. Go to Episode