Luisterpreken ds. J. IJsselstein (MP3 Feed)

starstarstarstarstar

Luister een preek online

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Preek Micha 5 - Belofte komende Messias

Preek Micha 5 - Belofte komende Messias

February 9th, 2014

Tekst Micha 5: En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want… Go to Episode

Preek Genesis 5:28-29: De geboorte van Noach

April 10th, 2015

Tekst Genesis 5:28-29: En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten… Go to Episode

Preek Jesaja 7:14: Immanuël, een maagd zwanger worden

October 1st, 2016

Tekst Jesaja 7:14: Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam Immanuël… Go to Episode

Preek Lukas 1:39-45: Maria en Elisabet in verwachting

November 19th, 2018

Tekst preek Lukas 1:39-45: En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks!En van… Go to Episode