Luisterpreken ds. J. IJsselstein

starstarstarstarstar

Luister een preek online. Alle tekstversies staan op: Leespreken website

Podcasts.com RSS Feed URL

Play Latest Episode:

Title: Preek Micha 2: Komst Doorbreker (advent)

Preek Micha 2: Komst Doorbreker (advent)

January 24th, 2014

Tekst Micha 2:De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken. Alle preken… Go to Episode

Preek Jesaja 42:1-3: Gekrookte riet niet verbreken

October 4th, 2019

Tekst Jesaja 42:1-3:Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Alle preken in tekstversie… Go to Episode

Preek Jesaja 42:6-7: Blinde ogen open

October 4th, 2019

Tekst Jesaja 42:6-7: Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Alle preken in tekstversie op Leespreken.nl Go to Episode

Preek Ezechiël 34:16: De komende Herder

October 5th, 2019

Tekst Ezechiël 34:1: Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden. Alle preken in tekstversie… Go to Episode