Luisterpreken ds. J. IJsselstein

starstarstarstarstar

Luister een preek online. Alle tekstversies staan op: Leespreken website

Podcasts.com RSS Feed URL

Play Latest Episode:

Title: Preek Micha 2: Komst Doorbreker (advent)

Preek Exodus 2:1-4: Mozes in biezen kistje in Nijl

October 16th, 2019

Tekst Exodus 2:1-4: Alle preken in tekstversie op Leespreken.nl Go to Episode

Preek Lukas 1:46-56: Lofzang van Maria

October 5th, 2019

Tekst Lukas 1:46-56: Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.  Alle preken in tekstversie op Leespreken.nl Go to Episode

Preek Ezechiël 34:16: De komende Herder

October 5th, 2019

Tekst Ezechiël 34:1: Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden. Alle preken in tekstversie… Go to Episode

Preek Jesaja 42:6-7: Blinde ogen open

October 4th, 2019

Tekst Jesaja 42:6-7: Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Alle preken in tekstversie op Leespreken.nl Go to Episode