Magazín Leonardo

starstarstarstarstar

iRadio

RSS Feed URL

Magazín Leonardo navigateright Episode

Magazín Leonardo - Jaký dopad na vědu by měl odchod Británie z EU?

Jaký by m?l na v?du dopad odchod Velké Británie z Evropské unie? Popíšeme práci lidí, kte?í odebírají vzorky podzemních vody. P?ipomeneme, pro? se nechat o?kovat proti vzteklin?. A p?iblížíme také výzkum, podle kterého dokážou mravenci vylu?ovat antibiotika a chránit rostliny p?ed chorobami. Moderuje Veronika Paroulková.