Punët me të cilat e meritojmë xhenetin

starstarstarstarstar

Xheneti është synim i çdo besimtari prandaj kujdeset për veprat që e shpijnë te ai. Hoxha i nderuar në këtë hytbe sqaron se me besim dhe vepër të mirë arrihet ky synim. Pastaj përmend një sërë veprash të mira për të cilat ka ardhur në Kuran se e kanë për shpërblim xhenetin si ajetet e para të kaptinës El Muminun.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Punët me të cilat e meritojmë xhenetin

Punët me të cilat e meritojmë xhenetin

July 18th, 2010

Punët me të cilat e meritojmë xhenetin Go to Episode