Rise-podden

starstarstarstarstar

För den som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen kan det vara livsavgörande att få ta del av erfarenheter och upplevelser hos andra med liknande erfarenheter. Gång på gång visar det sig att det är en av de mest kraftfulla insatserna för att minska förlamande skam och skuld som alla utsatta känner igen sig i och som ofta varit en viktig anledning till att många år förflutit innan man berättar för första gången. Därför har vi tagit fram Rise-podden, där 3 medlemmar modigt och öppenhjärtigt delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser som barn och som vuxen. Rise-podden är också värdefull för dem som inte varit utsatta men som vill förstå mer om detta svåra ämne, för att kunna ge stöd och aktivt förebygga att fler barn utsätts. Rise - Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen - är en ideell medlemsförening, bildad 1981. Vi erbjuder stöd och hjälp till självhjälp i läkningsprocessen efter att ha utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Avsnitt 1: Ursprungsfamiljen

Avsnitt 4 - Konfrontation

December 24th, 2017

Svåra komplicerade och ofta smärtsamma familjerelationer är en vanlig konsekvens för den som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Ofta blir… Go to Episode

Avsnitt 3 - Sexualitet

December 16th, 2017

Efter att ha utsatts för sexuella övergrepp i barndomen är det vanligt att uppleva svårigheter med intimitet, närhet och sexualitet i vuxen ålder.… Go to Episode

Avsnitt 2: Skam

December 9th, 2017

Skam, skuld och skräck är känslor som de allra flesta som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen upplevt och känner igen. Skam och skuld är… Go to Episode

Avsnitt 1: Ursprungsfamiljen

December 1st, 2017

För många som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen är just hemmet den plats där många barn farit illa. Det är just i hemmet som… Go to Episode