[SPRÅK6200] Sammenliknende språkanalyse i norsk og engelsk (SD)

starstarstarstarstar

Du vil lære deg å identifisere og forklare likheter og forskjeller i de to språkene med bruk av digitale verktøy i klasserommet. Du vil få en innføring i hvordan IKT-verktøy som elektroniske tavler (SmartBoards) og Studentrespons-system (SRS) kan brukes i undervisning. Kurset tar for seg hvordan disse verktøyene kan brukes som en integrert del av språkundervisningen, motivert ut fra så vel faglige som didaktiske hensyn. Det vil også legges vekt på at du skal kunne relatere det faglige innholdet i kurset til gjeldende læreplaner i engelsk og/eller norsk.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Del VI Tematisering i undervisning - hvorfor det? (SD)

Del VI Tematisering i undervisning - hvorfor det? (SD)

October 10th, 2012

Forelesning i SPRÅK6200, en del av serien: Sammenliknende språkanalyse i norsk og engelsk. Av: NTNU Videre. Go to Episode

Del V Temabegrepet i Hasselgård (SD)

October 10th, 2012

Forelesning i SPRÅK6200, en del av serien: Sammenliknende språkanalyse i norsk og engelsk. Av: NTNU Videre. Go to Episode

Del IV Tematisering i norsk og engelsk (SD)

October 10th, 2012

Forelesning i SPRÅK6200, en del av serien: Sammenliknende språkanalyse i norsk og engelsk. Av: NTNU Videre. Go to Episode

Del III Tematrøbbel (SD)

October 10th, 2012

Forelesning i SPRÅK6200, en del av serien: Sammenliknende språkanalyse i norsk og engelsk. Av: NTNU Videre. Go to Episode