[TEP4120] Termodynamikk 1 (HD)

starstarstarstarstar

Prosjektering og dimensjonering av varme- og kuldetekniske prosesser forutsetter kunnskap om termodynamikk. Dette kurset gir en innføring i termodynamikkens grunnleggende begreper og i prosessteknologi. Studentene skal i løpet av kurset kunne velge hensiktsmessige arbeidsmedier og grovdimensjonere hoved-komponentene i termodynamiske prosesser. Faget er en god introduksjon til de fleste energi- og prosessorienterte fag ved NTNU.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 1: Grunnleggende diagrammer i Termodynamikk (HD)

1: Grunnleggende diagrammer i Termodynamikk (HD)

October 24th, 2012

p-v diagram, T-s diagram, faseendringsdiagram Go to Episode

2: Bruk av termodynamiske tabeller (HD)

August 30th, 2013

Innhenting av data fra termodynamiske tabeller. Interpolering. Forhold mellom termodynamiske tabeller og diagrammer Go to Episode

3: Arbeid til kompressor og produsert arbeid i turbin (HD)

October 25th, 2013

Luft som arbeidsmedium. Bruk av termodynamiske tabeller for luft. Bruk av relativt trykk for å finne tilstander ved en isentropisk prosess. Go to Episode

4: Entropi produksjon og varmebalanse for varmeveksler (HD)

October 25th, 2013

Luft og vann som arbeidsmedium. Beregning av entropi produksjon for to arbeidsmedier. Bruk av varmebalanse for varmeveksler. Go to Episode