[TEP4120] Termodynamikk 1 (SD)

starstarstarstarstar

Prosjektering og dimensjonering av varme- og kuldetekniske prosesser forutsetter kunnskap om termodynamikk. Dette kurset gir en innføring i termodynamikkens grunnleggende begreper og i prosessteknologi. Studentene skal i løpet av kurset kunne velge hensiktsmessige arbeidsmedier og grovdimensjonere hoved-komponentene i termodynamiske prosesser. Faget er en god introduksjon til de fleste energi- og prosessorienterte fag ved NTNU.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 1: Grunnleggende diagrammer i Termodynamikk (SD)

15: Kjøleprosess med to-trinns kompresjon og mellomkjøling (SD)

November 27th, 2015

Kjøleprosess med R134a som arbeidsmedium og to-trinns kompresjon og mellomkjøling. To-trinns kompresjon og mellomkjøling er et tiltak som hjelper for… Go to Episode

14: Regneeksempel med CHP - kombi produksjon av kraft og varme. (SD)

November 27th, 2015

Rankie syklus med produksjon av kraft og varme. Kraft produseres i to-trinns turbin. En del av dampen etter første trinn ekspansjon tas for oppvarming… Go to Episode

12: Forelesing - Kjel (SD)

August 7th, 2014

Forelesning om Kjel i Termodynamikk 1 (TEP4120). Denne videoen sees i sammenheng med video 13, "Intro til lab - Kjel". Go to Episode

11: Intro til lab - Varmepumpe (SD)

July 29th, 2014

Introduksjonsvideo om Dampturbin i Termodynamikk 1 (TEP4120), med avdelingsingeniør Reidar Tellebon. Intro av Natasa Nord. Denne videoen sees i sammenheng… Go to Episode