Zlatoš Family Podcast

starstarstarstarstar

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Aká vízia školstva dáva zmysel?

Aká vízia školstva dáva zmysel?

July 9th, 2020

Aký je vlastne zmysel a cie? vzdelávania? Môže ním by? práve lepšia kvalita života a schopnos? presadi? sa v západnej kultúre? Ako definova?… Go to Episode

Ako inovácie konkurujú štátu?

June 29th, 2020

Tento rozhovor je s vynikajúcim odborníkom na ekonómiu, politiku, platformy zdie?anej ekonomiky a autorom fantastickej knihy: “Pokrok bez povolenia”… Go to Episode

Anatómia vedomia a cnosti?

June 14th, 2020

Tento filozofický podcast venujem úvahám o tom, ako základným zdrojom akéhoko?vek utrpenia je NEVEDOMIE. Ak chcem za svoj život prevzia? ZODPOVEDNOS?,… Go to Episode

Umenie obyčajného života II.

May 24th, 2020

V tomto podcaste spolu s Tinou pokra?ujeme s ?alšími 10-timi múdros?ami, ktoré sme na?erpali z knihy "Umenie oby?ajného života”. Odporú?ame vám… Go to Episode