Zlatoš Family Podcast

starstarstarstarstar

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Sú ceruzka a papier nástroje vedomia?

Sú ceruzka a papier nástroje vedomia?

December 16th, 2019

Ako nám k SEBAPOZNANIU dopomôžu také primitívne nástroje ako sú papier a ceruzka? Pre?o tvoria základ našej DUŠEVNEJ práce? Ako s nimi pracova?… Go to Episode

Prečo už lepšia verzia nestačí

December 6th, 2019

Tento podcast je rozhovor s Markom Zelmanom pre jeho vlastný podcast. Diskutujem s ním o tom, pre?o neustála snaha o lepšiu verziu samého seba už… Go to Episode

Ako vychovávať deti do 10 rokov?

October 31st, 2019

V tomto podcaste som zhrnul základné poznatky, ktoré nadobúdame v?aka výchove našej dcérky Amelky od jej narodenia. Otváram témy kojenia, stravovania,… Go to Episode

Všetko o liečebnom hladovaní s Dr. Valuchom

September 19th, 2019

Nasledovný rozhovor realizujeme spolu s Tinou a spovedáme doktora Jozefa Valuchu. Ten už dlhé roky pomáha ?u?om s lie?ebným hladovaním a regenera?nou… Go to Episode