Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri

starstarstarstarstar

Dr. Karl ile Bilim Sohbetleri, Avustralya Devlet Radyosundaki Great Moments in Science program?n?n Türkçesidir.

Aç?k Bilim - Dr Karl ile Bilim Sohbetleri navigateright Episode

11: AĞLAMA TEORİLERİ SİZİ GÖZYAŞLARINA BOĞACAK

Bir önceki çok önemli konumuz, so?an do?rarken neden a?lamad???m?zd?. O yaz?m?z?n ba??nda a?laman?n tarihinden ve göz bo?uklar?m?zdaki 3 bezin, 3 farkl? kimyasal yap?daki gözya??n? nas?l ürettiklerinden bahsetmi?tik.   Bu 3 farkl? gözya??n?n ilki, göz yuvarla??m?za yap???p tutunmada iyiydi. ?kincisi ço?unlukla sudan olu?uyor ve protein, antibiyotik ve mineraller bak?m?ndan zengindi. Üçüncüsü ise daha ya?l? ve gözya?? [&hellip