Den skjulte byrden

starstarstarstarstar

En skjult byrde er et stigma - et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

RSS Feed URL

Den skjulte byrden navigateright Episode

Barn og medievold

I denne episoden av Den skjulte byrden ser jeg tilbake på utviklingen av mediavold siden 1980 tallet og dens virkning på barn og unge. Opptaket varer i omlag 17 minutter.