Magazín Leonardo

starstarstarstarstar

iRadio

RSS Feed URL

Magazín Leonardo navigateright Episode

Magazín Leonardo - Česká vědkyně se na Havaji pokouší vyřešit masivní úbytek korálových útesů

V?decké ceny Neuron. Pro? se mo?ským želvám rodí tém?? jen samé samice. Spojení moderních technologií a sportu. Moderuje Josef Kluge.