Radio Learning

starstarstarstarstar

Shiri ne da Sha'aban Sharada da Dala FM su kayi hadin gwiwa wajen kawo muku, domin koyar da daliban sakandire karatu ta radio yayin da akayi hutun makaranta saboda annobar Coronavirus.

Podcasts.com RSS Feed URL

Play Latest Episode:

Title: RADIO LEARNING PHYSICS 30-03-2020 - DALA PROG

RADIO LEARNING PHYSICS 30-03-2020 - DALA PROG

April 3rd, 2020

Shiri ne da Sha'aban Sharada da Dala FM su kayi hadin gwiwa wajen kawo muku, domin koyar da daliban sakandire karatu ta radio yayin da akayi hutun makaranta… Go to Episode

RADIO LEARNING MATHEMATICS 31-03-2020 - DALA PROG

April 3rd, 2020

Shiri ne da Sha'aban Sharada da Dala FM su kayi hadin gwiwa wajen kawo muku, domin koyar da daliban sakandire karatu ta radio yayin da akayi hutun makaranta… Go to Episode

RADIO LEARNING MATHEMATICS 30-03-2020 - DALA PROG

April 3rd, 2020

Shiri ne da Sha'aban Sharada da Dala FM su kayi hadin gwiwa wajen kawo muku, domin koyar da daliban sakandire karatu ta radio yayin da akayi hutun makaranta… Go to Episode

RADIO LEARNING MATHEMATICS 01-04-2020 - DALA PROG

April 3rd, 2020

Shiri ne da Sha'aban Sharada da Dala FM su kayi hadin gwiwa wajen kawo muku, domin koyar da daliban sakandire karatu ta radio yayin da akayi hutun makaranta… Go to Episode