[TFY4165] Termisk fysikk (SD)

starstarstarstarstar

Emnet skal ved en teoretisk og eksperimentell tilnærming gi studenten en grunnleggende forståelse av hvordan systemer i termisk likevekt kan beskrives ved termodynamikk. Dette innebærer hvordan første og andre hovedsetning fører til begrepet entropi og gir sammenhenger mellom termodynamiske størrelser. Videre skal en lære prinsippene for varmekraftmaskiner/kjølemaskiner, blandinger av forskjellige stoffer, energiøverføring ved varmeledning og hvordan partikler på molekylnivå beveger seg (diffunderer) i et medium. Videre skal studentene lære å analysere ulke problemstillinger innen termisk fysikk med matematiske metoder samt IKT-baserte/numeriske metoder gjennom bruk av Matlab.

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: 1: Praktisk informasjon om emnet. (SD)

1: Praktisk informasjon om emnet. (SD)

January 7th, 2014

Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng. Go to Episode

2: Hovedtema i emnet. (SD)

January 7th, 2014

Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng. Go to Episode

3: Grunnbegreper. Trykk. Temperatur. (SD)

January 8th, 2014

Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng. Go to Episode

4: Tilstandsvariabler. Tilstandsligninger. (SD)

January 8th, 2014

Forelesning i TFY4165 og FY1005, en del av serien: Termisk fysikk. Av: Jon Andreas Støvneng. Go to Episode