Zafè Sante

starstarstarstarstar

A weekly Podcast on health problem in Haiti

RSS Feed URL

Claim this podcast

Remove this podcast

Play Latest Episode:

Title: Anons retou zafè

Anons retou zafè

March 23rd, 2019

Yon pòdkas ekip ta100t an pote nou nou Go to Episode

Entwodiksyon

May 13th, 2018

Zafè sante se yon pòdkas ekip ta100t pou ou Go to Episode

May 15, 2018

May 15th, 2018

Go to Episode

Tansyon Wo

May 19th, 2018

Maladi tansyon Wo kouran an Ayiti. Li kòz gro konplikasyon ki ka menm touye moun. Konnen chif ou yo. Siw malad, pran medikaman w kòmsadwa Go to Episode